-

ენები

ჩვენთან ინგლისურის ყოველი გაკვეთილი მაქსიმალურად არის ორიენტირებული თეორიასთან ერთად პრაქტიკაზე, რადგან პრაქტიკის გარეშე ენის სწავლას აზრი არ აქვს.

ასევე მორგებულია შენზე, შენს მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე.

მასწავლებელი შეგასწავლის არამარტო ენას, არამედ გაგიზიარებს ინგლისურენოვან ხალხთან ურთიერთობით მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც.

A1, A2 და B1 დონეებზე თვეში 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 200 ლარი, 12 გაკვეთილის - 300 ლარი.

ჯგუფში, სადაც მაქსიმუმ სამი მოსწავლეა, 8 გაკვეთილის ღირებულებაა 120 ლარი, 12 გაკვეთილის - 180 ლარი.

B2 და C1 დონეებზე 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 240 ლარი, თვეში 12 გაკვეთილის - 360 ლარი.

ჯგუფში 8 გაკვეთილის ღირებულებაა 160 ლარი, 12 გაკვეთილის - 240 ლარი.

სასაუბრო ინგლისურის შემთხვევაში (სადაც არ შედის მხოლოდ წერითი დავალებები) ყველა დონის 8 ინდივიდუალური გაკვეთილი 200 ლარი ღირს, 12 გაკვეთილი - 300 ლარი, ხოლო ჯგუფში 120 ლარი (8 გაკვეთილი) ან 180 ლარი (12 გაკვეთილი).

ბიზნეს ინგლისურის 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 240 ლარი, 12 გაკვეთილის - 360 ლარი. ჯგუფში 8 გაკვეთილის თანხა შეადგენს 160 ლარს, 12 გაკვეთილის - 240 ლარს. ბიზნეს ინგლისურის გაკვეთილებზე დასასწრებად აუცილებელია, ფლობდე ზოგადი ინგლისურის B1 დონეს.

IELTS - ის 8 ინდივიდუალური გაკვეთილი ღირს 240 ლარი, 12 გაკვეთილი - 360 ლარი. 8 ჯგუფური გაკვეთილის ღირებულებაა 160 ლარი, 12 გაკვეთილის - 240 ლარი. IELTS მოსამზადებელი კურსის გასავლელად საჭიროა ფლობდე B2 დონეს. თუ არადა ამაზეც ჩვენი მასწავლებლები იზრუნებენ.

თითო გაკვეთილი გრძელდება საათნახევრამდე და კვირაში გიტარდება ორი ან სამი, შენი გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ჩვენთან ყველა გაკვეთილი ტარდება ონლაინ და დონის წარმატებით დახურვის შემდგომ გადმოგეცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჩვენთან გერმანულის ყოველი გაკვეთილი მაქსიმალურად არის ორიენტირებული თეორიასთან ერთად პრაქტიკაზე, რადგან პრაქტიკის გარეშე ენის სწავლას აზრი არ აქვს.

ასევე მორგებულია შენზე, შენს მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე.

მასწავლებელი შეგასწავლის არამარტო ენას, არამედ გაგიზიარებს გერმანულენოვან ხალხთან ურთიერთობით მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც.

გერმანულში ფასი დონეების მიხედვით განსხვავდება.

A1, A2 და B1 დონეებზე თვეში 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 240 ლარი, თვეში 12 გაკვეთილის - 360 ლარი.

B2 და C1 დონეებზე 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 280 ლარი, თვეში 12 გაკვეთილის - 420 ლარი.

ჯგუფში, სადაც მაქსიმუმ სამი მოსწავლეა, 8 გაკვეთილის ღირებულებაა 160 ლარი, 12 გაკვეთილის - 240 ლარი.

თითო გაკვეთილი გრძელდება საათნახევრამდე და კვირაში გიტარდება ორი ან სამი, შენი გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ჩვენთან ყველა გაკვეთილი ტარდება ონლაინ და დონის წარმატებით დახურვის შემდგომ გადმოგეცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჩვენთან რუსულის გაკვეთილები მაქსიმალურადაა ორიენტირებული თეორიასთან ერთად პრაქტიკაზე, რადგან პრაქტიკის გარეშე ენის სწავლას აზრი არ აქვს.

ასევე მორგებულია შენზე, შენს მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე.

მასწავლებელი შეგასწავლის არამარტო ენას, არამედ გაგიზიარებს რუსულენოვან ხალხთან ურთიერთობით მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც.

რუსულში თვეში 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 200 ლარი, 12 გაკვეთილის - 240 ლარი.

ჯგუფში, სადაც მაქსიმუმ სამი მოსწავლეა, 8 გაკვეთილის ღირებულებაა 120 ლარი, 12 გაკვეთილის - 180 ლარი.

თითო გაკვეთილი გრძელდება საათნახევრამდე და კვირაში გიტარდება ორი ან სამი, შენი გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ჩვენთან ყველა გაკვეთილი ტარდება ონლაინ და დონის წარმატებით დახურვის შემდგომ გადმოგეცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჩვენთან ჩინურის გაკვეთილები მაქსიმალურადაა ორიენტირებული თეორიასთან ერთად პრაქტიკაზე, რადგან პრაქტიკის გარეშე ენის სწავლას აზრი არ აქვს.

ასევე მორგებულია შენზე, შენს მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე.

მასწავლებელი შეგასწავლის არამარტო ენას, არამედ გაგიზიარებს ჩინეთში ცხოვრებითა და ჩინურენოვან ხალხთან ურთიერთობით მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც.

ჩინურში თვეში 8 ინდივიდუალური გაკვეთილის ღირებულებაა 300 ლარი, 12 გაკვეთილის - 450 ლარი.

თითო ინდივიდუალური გაკვეთილი გრძელდება საათნახევრამდე. 

ჯგუფში, სადაც მაქსიმუმ სამი მოსწავლეა, 8 გაკვეთილის ღირებულებაა 200 ლარი, 12 გაკვეთილის - 300 ლარი.

თითო ჯგუფური გაკვეთილი გრძელდება 2 საათის განმავლობაში.

კვირაში გიტარდება ორი ან სამი გაკვეთილი, შენი გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ჩვენთან ყველა გაკვეთილი ტარდება ონლაინ და დონის წარმატებით დახურვის შემდგომ გადმოგეცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

TOP