-

ენები

ჩვენთან ინგლისურის ყოველ გაკვეთილზე გაიუმჯობესებთ ლაპარაკის, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარებს. ეს ყველაფერი მორგებული იქნება თქვენზე.

ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 240₾
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 330₾

ჯგუფური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 160₾
ჯგუფური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 200₾

ჯგუფში მაქსიმუმ 3 მოსწავლეა

ერთი გაკვეთილი გრძელდება 1 სთ 30 წთ-მდე

დონის წარმატებით დახურვის შემთხვევაში, გადმოგეცემათ ორენოვანი სერთიფიკატი

 

ჩვენთან გერმანულის ყოველ გაკვეთილზე გაიუმჯობესებთ ლაპარაკის, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარებს. ეს ყველაფერი მორგებული იქნება თქვენზე.

ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 270₾

ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 390₾

ჯგუფური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 180₾
ჯგუფური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 260₾

ჯგუფში მაქსიმუმ 3 მოსწავლეა

ერთი გაკვეთილი გრძელდება 1 სთ 30 წთ-მდე

დონის წარმატებით დახურვის შემთხვევაში, გადმოგეცემათ ორენოვანი სერთიფიკატი

 

ჩვენთან რუსულის ყოველ გაკვეთილზე გაიუმჯობესებთ ლაპარაკის, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარებს. ეს ყველაფერი მორგებული იქნება თქვენზე.

ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 230₾
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 320₾

ჯგუფური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 150₾
ჯგუფური კვირაში სამჯერ ------  თვეში 200₾

ჯგუფში მაქსიმუმ 3 მოსწავლეა

ერთი გაკვეთილი გრძელდება 1 სთ 30 წთ-მდე

დონის წარმატებით დახურვის შემთხვევაში, გადმოგეცემათ ორენოვანი სერთიფიკატი

 

ჩვენთან ჩინურის ყოველ გაკვეთილზე გაიუმჯობესებთ ლაპარაკის, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარებს. ეს ყველაფერი მორგებული იქნება თქვენზე.

ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 340₾
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 490₾

ერთი ინდივიდუალური გაკვეთილი გრძელდება 1 სთ 30 წთ-მდე

ჯგუფური კვირაში ორჯერ ------ თვეში 230₾
ჯგუფური კვირაში სამჯერ ------ თვეში 330₾

ჯგუფში მაქსიმუმ 3 მოსწავლეა და ერთი ჯგუფური გაკვეთილი გრძელდება 2 სთ-მდე.

დონის წარმატებით დახურვის შემთხვევაში, გადმოგეცემათ ორენოვანი სერთიფიკატი

 

TOP