სალაპარაკო ინგლისურის ჯგუფური კურსი

350.00

სალაპარაკო ინგლისურის ონლაინ კურსი გრძელდება 3 თვის განმავლობაში (12 კვირა) და ინტენსივობით მოიცავს კვირაში 3 ჯგუფურ გაკვეთილს (ერთი გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1,5 სთ). ჯგუფში კი მოსწავლეთა რაოდენობა 5 ან 6.

TOP